Menu
Site Selector

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties vervangt de VAR

28okt

Zoals u misschien bekend is, wil het Kabinet het stelsel van de Verklaring ArbeidsRelaties (de ‘VAR’) wijzigen. Dat zou aanvankelijk gebeuren door de Wet Beschikking geen Loonheffing (BGL) maar uiteindelijk wordt de VAR vervangen door de ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties’. Wij hebben deze wet maar ‘Wet DBA’ gedoopt; onderstaand een uitleg die voor u van belang is als u werkt met ZZP-ers.

Uitgangspunt van de vervanger van de VAR is een meer ‘sectorale’ benadering met model-overeenkomsten in plaats van uitgebreide vragenlijst die tot een VAR leidt. De opdrachtgever geniet een vrijwaring onder voorwaarde dat niet anders wordt gehandeld dan in de overeenkomst is opgenomen.

Hoe werkt het?

Belangenorganisaties van opdrachtgevers en –nemers en individuele opdrachtgevers kunnen (model)overeenkomsten voorleggen aan de belastingdienst. De belastingdienst geeft vervolgens een oordeel over de overeenkomst. Partijen kunnen zekerheid ontlenen aan het gebruik van de overeenkomst voor de loonheffingen. De belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten openbaar maken op de site. Daarmee kunnen opdrachtgevers en –nemers gebruik maken van de beoordeelde overeenkomsten, maar dat is niet verplicht. De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomst alleen om de vraag te kunnen beantwoorden of er sprake is van een plicht tot het inhouden van loonheffingen. Het gebruik van de overeenkomst geeft géén oordeel over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting. Een belangrijke voorwaarde voor de vrijwaring is dat in de praktijk ook gehandeld wordt conform hetgeen is overeengekomen. De belastingdienst bevestigt de gevolgen van het gebruik van de overeenkomst schriftelijk en voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 5 jaar. De belastingdienst zal speciaal voor kleinere opdrachtgevers en –nemers een aantal voorbeeldovereenkomsten ontwikkelen die zijn ontdaan van sectorale elementen, zodat ook kleinere opdrachtgevers en -nemers gebruik van de regeling kunnen maken. Het streven van de belastingdienst is om in oktober van dit jaar 40 verschillende sectorale en algemene overeenkomsten op de site te publiceren. Het is de bedoeling dat de wet met ingang van 1 januari 2016 in werking treedt. Tot op heden blijft het echter erg stil van de zijde van de Belastingdienst.

Als bij een controle door de belastingdienst wordt vastgesteld dat niet volgens de overeenkomst wordt gewerkt, dan is er geen vrijwaring voor de loonheffingen. Als een arbeidsverhouding op basis van de feiten een dienstbetrekking is, dan volgt een naheffing bij de opdrachtgever. Mocht de rechter oordelen dat er (toch) sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan wordt de overeenkomst voor de toekomst ingetrokken en zijn heffingen verschuldigd. Als is gewerkt conform de overeenkomst, dan staan de beginselen van behoorlijk bestuur in de weg dat de opdrachtgever alsnog heffingen premies over het verleden moet afdragen. Ook kan de opdrachtnemer in dat geval recht hebben op een uitkering. Hoe het nieuwe stelsel gaat uitpakken, is nog niet helder. Duidelijk is wél dat de opdrachtgever (die nu nog kan vertrouwen op de VAR) alerter moet zijn om geen risico te lopen.