Menu
Site Selector

Juridisch advies voor ondernemers

Diensten

U heeft juridisch advies nodig?
Wij assisteren u in vennootschapsrecht, overnamebegeleiding en contractbeheer.

VGD biedt specifiek juridisch advies aan ondernemers. Contracten en overeenkomsten zijn immers aan allerlei wetmatigheden onderworpen. Het juridische jargon heeft zijn eigenheden en die zijn vaak complex en tijdrovend.

Wij helpen u met het opstellen van de nodige documenten bij de oprichting van een vennootschap, bij statutenwijzigingen of bij reorganisaties (fusies, splitsingen). Het notuleren van algemene vergaderingen en raden van bestuur kan u aan ons uitbesteden. Wij bezorgen ook de juiste documenten bij wettelijke bekendmakingen.

Wij maken bij overnames de intentieverklaring voor u op en maken een juridische analyse van de boeken. We maken tevens de overeenkomsten bij overdracht van aandelen en ook de aandeelhoudersovereenkomsten op. Wij staan daarnaast in voor de opmaak en het beheer van uw huur- en handelscontracten, leasingcontracten, erfpacht-, opstal- en samenwerkingsovereenkomsten.

Wil u graag meer weten? Contacteer ons dan gerust voor meer informatie.