Menu
Site Selector

Externe audit

Diensten

U wil betrouwbare cijfers kunnen voorleggen en uw risico’s beperken.
Wij verrichten een audit die u die garantie biedt.

Als bedrijfsrevisoren staat VGD garant voor de betrouwbaarheid van uw financiële verslaggeving en administratieve organisatie.

In een externe audit attesteren wij uw jaarrekening en brengen als revisor verslag uit bij bijzondere wettelijke opdrachten, zoals een inbreng in natura, quasi-inbreng, omzetting, ontbinding, splitsing en fusie.

Wij nemen het mandaat van commissaris op binnen uw vennootschap en zorgen voor de nodige attestatie van de economische en financiële informatie ten behoeve van uw ondernemingsraad.

Wij voeren due diligence werkzaamheden uit in het kader van geplande overnames, zijn bedreven in het opmaken van waardebepalingen van uw onderneming en het maken van financiële analyses en haalbaarheidsstudies.

Wij kunnen u ook bijstaan bij het controleren of opmaken van consolidaties al dan niet in overeenstemming met IFRS en zijn tevens bedreven in het uitvoeren van interne audits en risk management.

Wij onderzoeken en testen uw interne controle en melden risico's en opportuniteiten zodat u tijdig gepaste maatregelen kan nemen. Onze bedrijfsrevisoren zijn controle experts en tevens het perfecte klankbord voor advies aan de ondernemers.

Uiteraard wijzen wij u bij het voorstellen van onze auditresultaten op mogelijkheden om uw financiële situatie te optimaliseren, nu en in de toekomst.

Wil u graag meer weten over een externe audit door VGD? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Externe audit (155.55Kb)