Menu
Site Selector

Investeren in een startup

Algemeen
19mrt

Nu de economie weer op volle toeren draait, zien we ook weer meer Willie Wortels opstaan met nieuwe ideeën die op zoek zijn naar geld om hun plan verder te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Maar hoe waardeer je nu een net opgestart bedrijf? 

Er zijn bij startup’s verschillende fasen te onderscheiden. Het begint bij een idee, Willie Wortel heeft een idee en voor de verdere uitwerking van dit idee heeft hij geld nodig. Vaak wordt hiervoor een informal investor of een business angel benaderd. Dit is iemand die kennis heeft van de markt, gelooft in het idee en geld beschikbaar heeft waarmee hij investeert en daarnaast is hij ook een business coach die Willie Wortel helpt zijn plan uit te voeren. Van waarde wordt hierbij nog niet gesproken, het gaat erom hoeveel geld is er nodig en dit wordt verstrekt als lening gekoppeld aan een klein minderheidsbelang in aandelen.

Als alles goed gaat, wordt er een product of dienst ontwikkeld, het wordt uitgeprobeerd in de markt en voor de verdere uitrol is weer geld nodig. De informal investor wil of kan deze verdere investering vaak niet zelf doen en er wordt hiervoor vaak gezocht naar nieuwe durfinvesteerders. Dit kunnen nieuwe informal investors zijn, maar ook bijvoorbeeld participatiemaatschappijen. De kernactiviteit van een participatiemaatschappij is het verwerven van participaties in bedrijven, het bijdragen aan de waardegroei van deze bedrijven en vervolgens het verkopen van de bedrijven. De opbrengst wordt veelal gemeten aan de hand van de IRR (Internal Rate of Return), hierbij wordt de winst die gerealiseerd wordt gecorrigeerd voor de periode dat er geïnvesteerd is in het bedrijf. Afhankelijk van het risico dat zij lopen, zullen zij een hogere IRR verlangen en in dit geval is er een zeer hoog risico omdat nog zeker niet vast staat of het bedrijf succesvol zal zijn. Er is meestal een uitgebreid businessplan beschikbaar waaruit de kapitaalbehoefte blijkt die nodig is om het jonge bedrijf naar de volgende fase te brengen. Ook hier wordt de investering vaak gesplitst in een lening en daarnaast in een (minderheids)aandelenbelang. Wel worden door de durfinvesteerders enkele zekerheden ingebouwd om hun investering te waarborgen, daar ga ik volgende keer uitgebreid op in.