Menu
Site Selector

Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact

Algemeen
21jun

Wij merken aan de reacties uit ons netwerk dat nog niet iedereen goed bekend is met de wijzigingen die zijn doorgevoerd met ingang van 1 januari 2015 en 1 juli 2015. Aangezien de nieuwe wetgeving een grote impact heeft, besteden wij opnieuw aandacht aan deze wet. 

Wijzigingen vanaf 1 januari 2015
• Geen proeftijd in tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot zes maanden.
• In tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag de werkgever alleen bij zeer bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding opnemen.
• De werkgever moet uiterlijk één maand voor het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten of hij het contract wel of niet verlengt, dit betreft de aanzegtermijn.

Wijzigingen vanaf 1 juli 2015
• Momenteel mag een werkgever drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een totale looptijd van drie jaar aanbieden. Na 1 juli is de totale looptijd nog maar maximaal twee jaar. Dit kon u voorheen doorbreken door een uitdienstperiode van drie maanden, deze periode wordt verlengd naar zes maanden.
• Ontslag loopt altijd via de voorgeschreven ontslagroute; bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid via het UWV, persoonlijke redenen via de kantonrechter.
• De werknemer heeft na instemming met het ontslag, via een vaststellingsovereenkomst, recht op 14 dagen formele bedenktijd.
• De ontslagvergoeding wordt de transitievergoeding, waarop de werknemer recht heeft als die minimaal twee jaar in dienst is.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over het voorgaande of andere P&O-zaken, neemt u dan gerust contact op met onze P&O-adviseur, Stijn van den Broek (s.broek@debeer.nl / 013-2116422).