Menu
Site Selector

Na mij de zondvloed?

07dec

Staat u er wel eens bij stil wat er op uw familie af komt als u overlijdt of als u als gevolg van een ziekte of een ongeval zelf niet meer kunt handelen? Veel mensen denken daar liever niet over na, na mij de zondvloed! Een testament is iets voor mensen die op hun laatste benen lopen en bij een ongeval of ziekte kan er altijd nog wel wat geregeld worden, denkt men. Toch is het verstandig helder voor ogen te hebben wat er gebeurt als u weg valt. Zeker als u een onderneming heeft. Daar waar gewenst, kunt u nu al de juiste actie ondernemen.

Maak uw onderneming bof-proof

Weet u wat uw erfgenamen aan de verschillende belastingen kwijt zijn als u als ondernemer komt te overlijden? Mogelijk is eerst vennootschapsbelasting verschuldigd (als u de onderneming drijft in een vennootschap), vervolgens inkomstenbelasting en alsof dat niet voldoende is, ook nog erfbelasting. Een flinke cumulatie van belastingen dus. Is sprake van een actieve onderneming? Dan kent de wet een aantal faciliteiten om de belastingdruk te verlagen; bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, ook wel bof genoemd. Hierop kunt u een beroep doen als uw onderneming bof-proof is en tevens uw huwelijksvoorwaarden en testament de juiste regelingen bevatten. Het is ook raadzaam regelmatig te beoordelen of uw onderneming nog voldoet aan de voorwaarden, en tevens te controleren of uw huwelijksvoorwaarden en testamenten een fiscaal optimale vererving van uw onderneming nog steeds mogelijk maken.

Als eenmaal duidelijk is welke belastingen -na het bof-proof maken- er nog moeten worden betaald bij overlijden, is het zinvol te bekijken op welke manier u nu voldoende financiële middelen kunt vrijmaken om deze belastingen te betalen.

Houd grip op de koers van uw onderneming

Weet u of uw onderneming bij uw overlijden bij de juiste personen terechtkomt? Moet de zeggenschap over uw onderneming bij uw erfgenamen terechtkomen en zijn zij voldoende capabel om de koers van de onderneming te bepalen? Is uw antwoord op één van deze vragen ‘ik weet het niet’ of ‘nee’? Dan is het tijd om na te denken over uw testament. Hierin kunt u uw wensen ten aanzien van de vererving van uw onderneming vastleggen. Ook kunt u ervoor zorgen dat uw vermogen fiscaal optimaal vererft.

Een testament heeft pas uitwerking bij uw overlijden. Terwijl ook tijdens leven situaties denkbaar zijn dat u zelf uw zaken niet meer kunt regelen. Als niets is geregeld, wordt in het ergste geval uw onderneming niet meer bestuurd of bepaalt iemand -die u daartoe niet capabel acht -de koers. Om dat te voorkomen kunt u een persoon die u vertrouwt een volmacht geven om uw zaken te regelen in het geval u daar zelf niet meer toe in staat bent. Deze volmacht legt u vast in een levenstestament, waarbij u degene die een volmacht krijgt ook een richting meegeeft.

Ook door aandelen onder te brengen in een stichting administratiekantoor (certificering) kunt u ervoor zorgen dat de zeggenschap over de onderneming terecht komt bij personen die u daarvoor geschikt acht. Tot slot kan een familiestatuut, waarin u als ondernemer afspraken maakt met uw familieleden over uw onderneming, behulpzaam zijn bij het regelen van elementaire zaken ten aanzien van uw onderneming als u daar zelf niet meer toe in staat bent.

Après moi le déluge, mais non!

Conclusie: waarschijnlijk zet u estate planning op een zonnige maandagochtend niet op uw to-do-lijst voor de komende week. Het komt echter helaas te vaak voor dat dit onderwerp helemaal nooit of op het allerlaatste moment pas aan de orde komt. Hierdoor kan uw zorgvuldig opgebouwde onderneming verloren gaan aan belastingen of verkeerd management en versnipperd raken.

Uw adviseur bij De Beer kan u begeleiden bij het inzichtelijk maken van uw situatie, het formuleren van uw wensen en het aansturen van de notaris om uw wensen notarieel vast te leggen. Zo houdt u de regie, ook als u wegvalt door ziekte, ongeval of overlijden.