Menu
Site Selector

Ik wil investeren, maar hoe kom ik aan kapitaal?

Algemeen
21jun

Wie wil ondernemen, zal eerst geld uit moeten geven en daarna pas de baten ontvangen. U kunt een mooi businessplan gemaakt hebben. Zonder geld blijft het echter bij dit plan. Dit geldt ook voor bestaande bedrijven die willen groeien. Het is nu eenmaal zo dat dan de behoefte aan (werk)kapitaal toeneemt.

Stel: u bent zover dat u kunt onderbouwen hoeveel geld u nodig heeft én binnen welke termijn u kunt aflossen. Dan is de volgende vraag ‘waar komen de centen vandaan?’. In de huidige tijd zijn er veel meer mogelijkheden dan voorheen. Toen was een bank de meest voor de hand liggende partij.
Wij zien in de praktijk dat ondernemers gebruik maken van:
• Familie en/of vrienden
• Particuliere investeerders
• Crowdfunding
• Particuliere investeringsfondsen
• Door de overheid ingestelde investeringsfondsen

Crowdfunding
De letterlijke definitie van crowdfunding is: ‘funding (investering) door de crowd (massa)’. Er is dus sprake van direct contact tussen de investeerder en ondernemer. U brengt uw aanvraag via speciale websites onder de aandacht van het publiek.
Particuliere investeringsfondsen lenen geld uit voor bedrijfsfinancieringen. Zij trekken dit aan vanuit het publiek. Er is geen direct contact tussen investeerder en ondernemer.

Hoe overtuigt u nu de potentiele geldverstrekkers dat zij u geld moeten verstrekken?
In het geval van familie en/of vrienden is de privérelatie het sterkste argument. Maar daar ligt ook meteen het grootste nadeel, als later blijkt dat uw onderneming het geleende niet meer terug kan betalen.

Om succes te hebben bij andere vernoemde partijen moet u in het bezit zijn van:
•  Een goed onderbouwd ondernemingsplan. Daaruit blijkt welk bedrijfskrediet nodig is.
•  Een verhaal, idee en een visie die goed is ‘verpakt’.
•  Ondernemersvaardigheden of een uiteenzetting waaruit overtuigend blijkt dat u deze ontwikkelt.
•  Een hoge rating.
Die laatste lichten we even toe. Door de toegenomen digitalisering van de samenleving zijn de bureaus, die zich bezig houden met de beoordeling van kredietwaardigheid en financiële gedragingen van personen en bedrijven, steeds beter geïnformeerd. De gegevens die zij van u hebben, vatten zij samen in een rating. Heeft u een hoge rating? Dan geeft dat voor kredietverstrekkers eerder vertrouwen dat u de aangegane schulden terug kunt betalen.

Is uw interesse gewerkt? Uw klantmanager is graag bereid met u van gedachten te wisselen.