Menu
Site Selector

Help: ik krijg een erfenis!

21mrt

Uit een onderzoek van Netwerk notarissen blijkt dat erfenissen de laatste jaren steeds vaker worden geweigerd. Een reden daarvan kan zijn dat de nalatenschap meer schulden bevat dan bezittingen.

Al dan niet aanvaarden van de erfenis
Als erfgenaam heeft u de volgende keuzes ten aanzien van het al dan niet aanvaarden van de nalatenschap.
• U aanvaardt de erfenis “zuiver”: u accepteert de erfenis en krijgt van rechtswege alle bezittingen en schulden uit de nalatenschap. Als de nalatenschap negatief is, moet u met uw eigen vermogen de schulden van de overledene voldoen.
• U aanvaardt de erfenis “beneficiair”: u aanvaardt de nalatenschap alleen als de bezittingen groter zijn dan de schulden. Er moet een boedelbeschrijving worden opgemaakt. Dit is een overzicht van de bezittingen en schulden van de overledene.
• U verwerpt de erfenis; u ontvangt niets uit de nalatenschap en bent niet aansprakelijk voor de schulden.

U moet binnen drie maanden na een overlijden uw keuze maken. Binnen deze periode kunnen eventuele schudeisers zich niet verhalen op de erfenis. Maar: let op dat u binnen de periode geen “handelingen van zuivere aanvaarding” verricht! Door deze gedragingen aanvaardt u zuiver en kunt u niet meer kiezen voor beneficiaire aanvaarding of verwerping.
Gedragingen van zuiver aanvaarden
Voorbeelden van gedragingen van zuivere aanvaarding zijn: het leeghalen van de woning van de overledene en bepalen wat er met de spullen gebeurt, het verkopen van de woning of het voldoen van schulden en zonder daarbij een voorbehoud te maken. Ook het innen van vorderingen die tot de nalatenschap behoren en het tekenen van een verklaring zodat de bankrekening van de overledene wordt vrijgegeven zijn voorbeelden hiervan. Handelingen die op zich voor de hand liggen als een naaste is overleden en u tot erfgenaam bent benoemd.

Echter, zolang u niet zeker weet of het saldo van de nalatenschap positief is, doet u er verstandig aan beneficiair te aanvaarden en u tot die tijd ook als zodanig te gedragen. Uw adviseur kan u behulpzaam zijn bij het krijgen van inzicht in de bezittingen en schulden van de nalatenschap.